Epitaph

Euri's collection of tales of dreams, friendship, love, betrayal and pain.

Again
My heart is torn
And bleeding
I mend it but
My memories
Pierce the openings

—Still Doll, Wakeshima Kanon

Nagsisising matatapos ang gabing alam naman nating meron nang taning
Nagsisising gigising sa katotohanan ‘di ka naman talaga akin

—Mariposa, Sugarfree

I wasn’t intending on monopolizing you. I just wanted you to need me.

—Komatsu Nana, Nana